Sürekli İşçi Kadrolarına Yönelik Başvuru Sonuçlarına ait Düzeltme İlanı
22 Şubat 2018

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddeleri uyarınca 02.01.2018 ile 11.01.2018 tarihleri arasında yapılan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru işlemleri ilgili komisyonumuzca değerlendirilmiş, 21/02/2018 tarihinde ilana çıkılan kabul red çizelgesinde sehven yapılanhatalar nedeni ile düzeltmeler yapılmış ve düzeltme yapılan alanlar ekli listede gösterilmiştir.
Liste için lütfen tıklayınız.

Başvurulara yönelik itiraz süresi  23.02.2018 tarihinde sona erecektir. İtirazlar,

Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak yapılacaktır.