İzinsiz Veya Yetkisiz Sağlık Hizmeti Sunumu İle İlgili Yasal Uyarı
22 Şubat 2018


        Bartın İl Sağlık Müdürlüğümüzce güzellik salonlarına yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyulmuştur.
   Güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünde olmayıp, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belediyelerce ruhsatlandırılmaktadır.
      Lazer epilasyon yöntemleri hariç, tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri güzellik uzmanları tarafından yapılabilmektedir. Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler, yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve Valilik aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.
      Güzellik Salonu/Kuaför gibi işyerlerinde;
      * Lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, akne tedavisi, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi,
      * Mezoterapi, hacamat, akupunktur, saç ekimi, botoks/dermal dolgu, lipoelektro gibi her türlü invaziv girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler,
      * %30’luk oranın üzerinde alfahidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz,
      * Bunlara yönelik tanıtım, reklam ve ilan da yapamazlar.
      İşyeri Açma ve Çalışma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz. Tıbbi ürün ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamazlar.
      Bu kapsamda Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarda; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilerek, hapis ve adli para cezası uygulanmaktadır.
      Ruhsatlandırılmış güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinde yapılan sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm işlemler ve tıbbi cihaz bulunup bulunmadığı Sağlık Müdürlüğümüzce denetlenmektedir. Bu işyerlerinde, hizmet satın almadan önce, uygulama yapacak kişinin eğitimi ve sertifika belgesinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ayrıca güzellik salonu, kuaför vb. işyerlerinden, yapılacak bütün iş ve işlemler için fatura istenmelidir.
      İlimizde faaliyet gösteren bir güzellik merkezi ve kupa uygulaması(hacamat) yapılan bir işyeri, belirtilen kanun ve yönetmeliğe aykırı hareket edildiği tespit edilerek, Müdürlüğümüz ve Bartın Belediyesi yetkilileri tarafından mühürlenerek faaliyeti durdurulmuştur.