Tütün ürünlerinin tüketilmesi yaygın bir halk sağlığı sorunudur.
28 Mayıs 2018

cigarette-smoking.jpg      Dünyada yılda 6 milyon kişi tütün kullanımının neden olduğu sağlık    sorunları sebebi ile hayatını kaybetmekte, Ülkemiz de ise en az 100.000 kişi tütüne bağlı hastalıklar nedeni ile kaybedilmektedir.

     Bilimsel veriler kapalı ortamda sigara dumanına maruz kalmanın, sigara içmeyen insanlarda kalp krizi ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre;700 milyon çocuk yani Dünyadaki çocukların yarısı sigara dumanına maruz kalmakta, her yıl 600 binin üzerinde kişi sigara kullanmadığı halde başkasının sigara dumanına maruz kalması sonucunda hayatını kaybetmektedir.

   Ülkemizde tütün kullanıma bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından biri olan temiz hava soluyabilmek amacıyla 4207 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve tütünle mücadele 2009 yılından bu yana devam etmektedir.

     limizde 4207 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılında 6468 işletmeye 8958 denetim yapılmış ve yapılan rutin denetimlerde 29 ihlal tespit edilerek idari yaptırım uygulanmıştır. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemine,  184 telefon hattı ve Yeşil Detektör uygulaması ile 2017 yılı boyunca 83 ihbar yapılmış ve bu ihbarların 14’ünde ihlal tespit edilerek idari yaptırım uygulanmıştır. 2018 yılı Ocak ayından itibaren ise; 568 rutin denetim yapılmış, bu rutin denetimlerde 1 işletmede ihlal tespit edilerek idari yaptırım uygulanmış olup yine 2018 Ocak ayından itibaren Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi üzerinden  16 ihbar gelmiş ve bu ihbarların 3’ünde ihlal tespit edilerek idari yaptırım uygulanmıştır.

     4207 Sayılı Kanun ve 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında kapalı alan; “Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler kapalı alan…” olarak değerlendirilmektedir.

    4207 sayılı Kanunun ve 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinin amacına uygun olarak, tavanı veya yan yüzeyleri ya da her ikisi birden açılır-kapanır bir düzeneğe sahip olan işletmelerde, bu düzenekler yardımıyla tavan veya yan yüzeyleri zaman zaman açık tutulsa dâhi, kapalı alan mahiyetindeki bu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi mezkûr Kanunun ihlali anlamına gelmektedir. Bu sebeple söz konusu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin verilmeyecek ve ihlal edenler hakkında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin yapılacaktır.  

   Kış mevsimi olmasından ötürü özellikle gençlerimizin zamanın önemli bir kısmını kapalı ortam olan kafe-kafeteryalarda geçirmekte ve tütün ürünlerini kullanmayan gençlerimiz kanunun ihlal edildiği yerlerde pasif etkilenime maruz kalmaktadır. Bu bağlamda özellikle işletme sahiplerinin Dumansız Hava Sahasının korunmasına titizlikle riayet etmeleri gerekmektedir. 4207 sayılı Kanunun ve 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinin amacına uygun olarak, tavanı ve yan yüzeyleri ya da her ikisi birden açılır-kapanır bir düzeneğe sahip olan işletmelerde, bu düzenekler yardımıyla tavan veya yan yüzeyleri zaman zaman açık tutulsa dahi, kapalı alan mahiyetindeki bu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi mezkûr Kanunun ihlali anlamına gelmektedir. Bu sebeple söz konusu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilmeyecek ve ihlal edenler hakkında gerekli yasal müeyyideler gecikmeksizin yapılacaktır.

      Kamuya açık olan kapalı alanlarda tütün ve ürünlerinin tüketiminin önlenmesi ve kanun hükümlerinin başarıyla uygulanabilmesi açısından ekiplerimizce yapılan denetimlerin yanı sıra toplum olarak konuya duyarlılığımız kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için son derece önem arz etmektedir. Sizin ve sevdiklerinizin TEMİZ HAVA HAKKINA sahip çıkın!