TAMP (Türkiye Afet ve Acil Müdahale Planı)Masa Başı Tatbikatı Gerçekleştirildi
10 Ağustos 2022

TAMP (Türkiye Afet ve Acil Müdahale Planı) kapsamında Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planının 2022 yılı güncelleme çalışmalarında, destek çözüm ortağımız olan Kurum Kuruluşlar ile beklenti ve destekleri görüşmek üzere masa başı tatbikatı  gerçekleştirilmiştir.

 

Afet ve Acil Durumlarda Sağlık Çalışma Grubunda görev alacak kamu kurum-kuruluş ve ilgili STK ve özel sektör sorumluluklarını belirlemek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak, zamanında hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat 09 Ağustos 2022 tarihinde  Müdürlüğümüz Kardelen Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Tatbikatın Hedefleri:

En az zarar verme prensibiyle hayat kurtarmak,

Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek,

Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,

      İkincil afetlerin etkilerini azaltmak,

      Bozulmuş çevre sağlığı hizmetlerinin hızlı şekilde normale dönmesini sağlamak.

Eğitim, malzeme ve personel kaynakları açısından ulusal ve uluslararası standartlara uygun sağlık ekipleri bulundurmak,

Sağlık hizmeti sunacak ekiplerin yeteneklerini eğitim ve tatbikatlarla artırmaktır.

  • 1660114267592.jpg
  • 1660114267572.jpg
  • 1660114267554.jpg