2022/2 Bartın İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine Ek Yerleştirme
15 Haziran 2022

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AHB EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK OLUP, GEREKLİ EVRAKLAR EKTEDİR
YERLEŞTİRME TAKVİMİ.pdf
 MÜDÜRLÜK MAKAM OLURU.pdf
İLAN METNİ.docx
BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx