0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Eğitimi (ÇPGD) Gerçekleştirildi
21 Temmuz 2022

0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Eğitimi (ÇPGD) kapsamında daha önce ÇPGD eğitimi almamış olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik olarak eğitim programı düzenlenmiş olup 4 tam gün olmak üzere 31.05.22/01-02-03.06.22 tarihlerinde eğitim çalışmaları tamamlanmıştır.

ÇPGD eğitimi içeriğinde yer alan çocuklara ve ebeveynlere yönelik risk faktörlerini daha iyi tanımlayabilmek ve önlemler alabilmek adına Müdürlüğümüzde görevli Sosyal Çalışmacı Durmuş TOP tarafından “Çocuk İhmal ve İstismarı” ve “Kadına Yönelik Şiddet” konularında; Psikolog Çağlar KUZU tarafından “Çocukluk Çağı Ruhsal ve Gelişimsel Hastalıklar” ve “İntiharı Önleme Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Rolü” konularında; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem EKMEN tarafından “Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalama ile Mücadele ve TRSM Hizmetleri” konusunda eğitimler verilmiştir.

  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 8.jpg