2022/1 Bartın İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine Ek Yerleştirme
04 Ocak 2022

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AHB EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK OLUP, GEREKLİ EVRAKLAR EKTEDİR
BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx
 YERLEŞTİRME TAKVİMİ.pdf
MÜDÜRLÜK MAKAM OLURU.pdf
DUYURU METNİ.pdf