2021/9 Bartın İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine Ek Yerleştirme
06 Ekim 2021

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AHB EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK OLUP, GEREKLİ EVRAKLAR EKTEDİR
YERLEŞTİRME TAKVİMİ.pdf
MÜDÜRLÜK MAKAM OLURU.pdf
DUYURU METNİ.pdf
BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx