İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 59 No'lu Kararı
16 Ağustos 2020

T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

 KARAR NO        : 59                                                                 KARAR TARİHİ

 SAYFA NO         : 1                                                                          15.08.2020

 

KARAR TUTANAĞI

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 15.08.2020 Cumartesi günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

1.   Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “mahalle denetim ekiplerinin” oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) bu ekiplere katılımının sağlanması,

2.   Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikâh, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına;

3.   Okulların açılmasından önce yeni kayıt olan ve ara sınıflara devam edecek öğrencilerin oturdukları binalarda, yakın çevrelerinde ve akrabalarında pozitif vaka ve temaslı kişilerin bulunup bulunmadığının Sağlık Müdürlüğü veri tabanı üzerinden sorgulanmasına; pozitif veya temaslı vakaların okula başlamasının sağlık kurumları tarafından verilecek rapora bağlanmasına;

4.   İşçi servis araçlarında ve okulların açılması durumunda öğrenci servislerinin işletmelerinde denetimlerinin arttırılmasına; vaka tespiti halinde işleticisinin de sorumlu tutulmasına;

5.   Vaka/takipli kişilerin oturduğu binaların ve çevrelerinin bulunduğu yere göre İl Özel İdaresi ve Belediyelerce dezenfekte edilmesine,

6.   İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının açılması aşamasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Çalışma Rehberlerindeki kurallara mutlaka uyulması; Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlık aşamasında yönetici ve öğretmenlerin eğitime tabi tutulması; okulların, velilerine uygun yöntemlerle bilgilendirme yapılmasına,

7.   Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23:00 de son bulması, kararlaştırılmış sürenin aşılmaması, mahalle düğünleri, düğünlerde kimlik numarası üzerinden vaka sorgulama ve düğün yemekleri konusunda önceki kararların hassasiyetle uygulanmasına,

8.   Organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, Organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine, ayrıca, başta tekstil firmaları olmak üzere iş yerlerinde sürekli gözetim yapacak sabit görevlilerin bulundurulmasına,

9.   Yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince para cezası, TCK nın 195 inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, bu eylemlerin işleniş biçimine göre daha ağır cezaların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

10. Alınan bu kararların sorumlu vali yardımcısının koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin  gecikmeksizin  ikmal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.15.08.2020