İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 54 No'lu Kararı
29 Temmuz 2020

T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

 KARAR NO : 54                                                                                                                                                                                                    KARAR TARİHİ

                                                                                                                                                                                                                                         27.07.2020

 

KARAR TUTANAĞI

 

              İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 27/7/2020 Pazartesi günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

 

 1. İlimiz genelinde Kurban Bayramı Arefesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin ve bu alanlarda Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti ve Kuran-ı Kerim tilavetleri nedeniyle oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına,

   

 2. Kurban Bayramı münasebeti ile kılınacak Bayram Namazının İl merkezinde Valilik, İlçelerde Kaymakamlıklarca belirlenen açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kılınmasına,

   

 3. İlimiz genelinde Kurban Bayramında toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerimizde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetlerinin (köy bayramları) yapılmamasına,

   

 4. İlimiz genelinde özellikle köylerimizde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına,

   

 5. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin kurban satış yerleri ve Kurban Bayramında alınacak önlemleri düzenleyen 01.07.2020 tarih ve 48 Nolu Kararında belirtilen esasların yanı sıra kurbanını müstakil hanelerinde hisseli olarak kesecek vatandaşlarımızın hane dışındaki her hisse sahibi için bir kişi olacak şekilde kurban kesimi ve parçalanmasında yer almalarına, bu şekildeki yapılan kesim işinde vatandaşlarımızın maske, mesafe, temizlik kuralına uymalarına,

   

 6. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 16.03.2020 tarihli ve 4 nolu kararının 5. maddesi ile  İlimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin iptal edilmesine karar verilmişti. Bu kararın iptali ile İlimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirler ile Bakanlıklarca yayınlanan/yayınlanacak diğer hususlara uyulmak şartı ile açık alanlarda yapılmasına,

   

 7. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 21.03.2020 tarihli ve 8 nolu kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılmıştı. Bu vatandaşlarımızın sokağa çıktıkları 10:00-20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla toplu taşıma araçları ile seyahat edebilmelerine,

   

 8. İlimiz genelindeki marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına dair İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 27.03.2020 tarihli ve 12 nolu kararının 3. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,

   

 9. İlimiz genelinde orman envali olarak vatandaşlarımızın kendi nam ve hesaplarına toplayıp çeşitli firmalara sattıkları defne yaprağı kesim işinin, orman içi ve orman dışı insan yoğunluğunu arttırmasından dolayı geçici süre ile durdurulmasına dair İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 07.04.2020 tarihli ve 17 nolu kararının 10. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,

   

 10.  Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına,

   

 11. Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.27.07.2020