Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
18 Kasım 2019

219 Kalem Dental Sarf ve Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Tıklayınız.