Tasarruf ve Gelir Artırıcı Program Toplantısı
30 Temmuz 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı alınmıştır.

 Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bakan Yardımcılığına bağlı Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur. Müdürlüğümüz bünyesinde de Tasarruf ve GelirArtırıcı Program Birimi (TGAP) kurulmuştur.

Yürürlükte bulunan bir çok mevzuat düzenlemelerinde, ihtiyaçların gerçekçi bir şekilde tespiti,  kaynakların atıl kapasite ve israfa yol açmaksızın kullanılması vurgulanmaktadır. Tasarruf ve GelirArtırıcı Programın (TGAP) ana hedefi, mevcut her türlü fon, taşınır, mal, malzeme, teçhizat, ekipman vb her türlü kaynağın  verimli, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasıdır. Program en az girdi ile en fazla çıktının üretildiği hizmet anlayışını benimsemekte ve önemsemektedir.

Bahsedilen hususların gerçekleştirilmesi amacıyla Tasarruf ve Gelir Artırıcı Program faaliyetleri kapsamında yayımda bulunan kartların tanıtılması,yapılması gereken iş ve işlemlerin belirlenmesi ve farkındalık oluşturmakla birlikte belirlenen hedeflere ulaşılması bakımından, sağlık tesislerimizde bulunan tasarruf birim sorumluları ve görevlilerine eğitim verilmiştir.

  • IMG_1320.JPG
  • IMG_1323.JPG
  • DSC_3124.JPG
  • DSC_3122.JPG