2019/3 Bartın İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine Ek Yerleştirme
13 Haziran 2019

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 01 Kasım 2007 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2019/3.Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Bartın ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabipler ile Bartın ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu 2017/21 sayılı Genelge’nin” 3 üncü Maddesinin d bendinde “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ünde yer alan “ Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler”. Hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

İlgili tabloya ulaşmak için tıklayınız.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır. 

2019/3. Ek yerleştirme işlemi; 27/06/2019 Perşembe günü saat 16:00’ da Bartın İl Sağlık  Müdürlüğü Edes Toplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Başvurular, 13/06/2019 tarihinde başlayacak olup 26/06/2019 tarihinde  saat 16:00 da  sona erecektir. 27.06.2019 tarihinde saat 16:00’da  yerleştirme işlemi yapılacak olup, boş pozisyonlara yerleşen hekimler 27/06/2019 tarihinde sözleşme imzalayacak ve 01/07/2019 tarihinde Aile Sağlığı Merkezindeki görevlerine başlayacaktır.

            Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin  5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

  

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri birimine yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.) 

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur

                                                                   

                                                                                                      Dr. Dursun KOÇ

                                                                                                     İl Sağlık Müdürü