Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası
13 Ocak 2019

Verem (tüberküloz) hastalığı, “M. tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 06-12 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde ilimizde çeşitli etkinlikler düzenlendi.Bartın Devlet Hastanesine başvuran kişilere broşür dağıtıldı ve Verem Savaş Dispanser sorumlusu Dr.İsmet KAVAKLI tarafından çalışanlara ve gençlere yönelik eğitimler verildi.

Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2015 Raporu”na göre dünya genelinde tüberküloz insidans (yeni vaka), prevalans (tüm hasta sayısı) ve mortalite (ölüm oranı ) hızları düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir.

Ülkemiz DSÖ kriterlerine göre eliminasyon fazına girmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda ülkemizde yürütülen tüberküloz kontrol programı tüberküloz eliminasyonunu hedefleyecek şekilde güçlendirilerek sürdürülecektir.

Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan yayma (+) akciğer tüberkülozu vakalarının (balgamında verem mikrobu tespit edilmiş vakalar) başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan birisidir.

Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da VSD’lere (Verem Savaş Dispanseri) davet edilerek kontrol edilmektedir. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte olup hasta olduğu tespit edilenlere ise tedavi başlanmaktadır.Dünyada tüberküloz kontrolü için DSÖ tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve eşgüdümlü olarak Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Ülkemizde başarıyla uyguladığımız “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında Bakanlığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde tüberküloz kontrol hizmetlerini sürdürmektedir.

Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir Dünya” oluşturmak amacıyla, Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) yürütülmektedir.İlimizde 2018 yılında toplam 37 verem hastası tedavi edilmiş olup 7 hasta DGT takibinde devam etmektedir.
Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır.Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır.

Ayrıntılı bilgiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Dairesinin https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz-anasayfa adresinden ulaşılabilmektedir.
Özetle;
·Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.
·Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir.
·Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendiliniz yoksa ellerinize değil kolunuzun iç kısmına öksürün veya hapşırın.
·Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
·Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz.
·Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir.
·Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanınız.
“Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye”

Dr.Dursun KOÇ
İl Sağlık Müdürü

  • 49418250_1318874014921568_6984300912802004992_n.jpg
  • 49717389_1318873788254924_7154669221618647040_n.jpg
  • 49796411_1318873778254925_3842881628288319488_n.jpg
  • 49815881_1318873891588247_4167989731809820672_n.jpg
  • 49938660_1318874074921562_4289442804121206784_n.jpg
  • 49938776_1318873988254904_132458973252026368_n.jpg
  • 50549193_1318874201588216_7559014712927584256_n.jpg