İşaret Dili Eğitimi
26 Aralık 2018

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli yeti yitimi (Engellilik) durumuna sahiptir. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile de engelli sayısı da artmaktadır.

Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek için bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların (yaşlı, engelli, aile içi şiddete maruz kalan kişiler, sokak çocukları vb.) korunması ve kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişilebilirliğin artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz sürmektedir.

Engelliliğin önlenmesinde, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılmasında ve engellilerin kendi haklarının bilincine varmasında, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olması çok önemlidir.

Engelliliğin önlenmesi için:

Her bebeğimize;

- Yeni doğan işitme taraması

- Fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi Taraması,

- Gelişimsel Kalça Çıkığı erken tanı ve tedavisi

- Hemoglobinopati  taramaları yapılmakta,

Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetine Erişiminin Kolaylaştırılması İçin:

- Sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi,

- İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere hastanelerimizde sağlık personeline işaret dili eğitimleri verilmekte,

- Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına uygun hareket edilmekte,

- Engelli vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri yapılırken özel durumuna uygun şekilde gerekiyorsa oturması sağlanarak işlemleri yapılmakta,

- Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkanlar ölçüsünde transferi sağlanmakta,

- Engelli bireylere sağlık hizmet sunum konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınması ve eğitimlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

Evde Sağlık Hizmetleri:

- Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, STK’lar ve belediyelerle ortak olarak yürütülmektedir. Evde sağlık hizmeti kapsamında yatağa bağımlı hastalara hizmet sunulmaktadır.

- Evinde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik ve tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Aile hekimleri, mobil ekipler, evde sağlık hizmet hastane birimleri, evde sağlık ağız ve diş sağlığı birimleri evde sağlık hizmetlerinde görev almaktadırlar.

Bakanlığımızca “Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna” ilişkin 2010/79 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde çalışan personele “İşaret Dili Eğitimi” verilmesi planlanarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında iki yıllık protokol imzalanmıştır.  Eğitimimiz Bartın Şehit Cem KANBUR Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Eğitim Salonunda Bartın Devlet Hastanesi ve Şehit Cem KANBUR Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hasta karşılama-danışma ve yönlendirme personeline yönelik olarak , 09.10.2018 tarihinde başlamış olup 27.12.2018 tarihinde tamamlanmıştır. 

Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için; işaret dili, etkili iletişim, beden dili vb. konularını kapsayan eğitim Bartın Halk Eğitim hocalarımızdan Pınar UZUNAL tarafından verilmiştir.

toplamda 77 kişiye verilmiş olup, 44 kursiyerimiz sertifikalandırılmıştır. Tüm arzumuz halkımıza daha iyi hizmet sunmaktır.

                                                                                                                                                                                                                                          Dr.Dursun KOÇ

                                                                                                                                                                                                                                        Bartın İl Sağlık Müdürü

 • fac6fa86-4b65-405f-b727-35acd5ebc6a7.jpg
 • 18ecc521-ea88-4f56-babc-1e721609639e.jpg
 • db8838dd-3914-44b2-9f16-530cf10607af.jpg
 • 4ac19192-71d7-4180-84d8-456d7ff649ce.jpg
 • 8d6e0a7e-71cd-4b55-b0d2-c20a3c0a1f40.jpg
 • f89f8663-41c1-4670-b042-b01dd4c3ad5f.jpg
 • f65d8600-00f4-440e-8ead-b42acfb63014.jpg
 • eaf440da-2c6b-4a39-94ec-8d73e29af19b.jpg
 • f7ad4caa-1e82-4368-9ea5-f5080e0cad10.jpg
 • f3e454ec-e855-4455-8a9f-982942c3c9e2.jpg
 • eff759b4-483a-4f70-ac60-014eddd95bad.jpg
 • ee9df90f-fb2d-4c5d-80a7-9d556dc395b7.jpg
 • ee6cfe33-f6e0-45b5-a9c1-568b2a83c9bc.jpg
 • ec8e7553-e7c3-4508-a9c9-8cbf373e02fc.jpg
 • 1100711f-1454-4703-9af5-82b382457672.jpg
 • e8489860-57eb-4641-bf35-87223f37a471.jpg
 • e6ef661b-d8a9-470e-8452-63b808d2fdb2.jpg
 • e5d15544-bf53-448a-9a91-e34865c43585.jpg