Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
17 Aralık 2018

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde 2018 yılı içerisinde göreve başlayan çalışanlarımıza 11/12/13 Aralık 2018 tarihleri arasında; “ Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Şef Şaduman GAYRET, Av. Elif Türker ve Sosyal Çalışmacı Durmuş TOP tarafından verilen eğitimlere 6 seansta toplam  150 sağlık çalışanı katılmıştır.

Eğitimde Kadın erkek fırsat eşitliği ulusal ve uluslararası istatistiklerle incendi, sağlık sektörü ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ile eşit işe eşit ücret imkanının sağlanması  için alınan tedbirler ulusal ve uluslar arası mevzuatlar ve  gelişme süreci anlatıldı. Fırsat eşitliği ile kadınların  kaynaklardan,  fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanması, İnsanlara adil ve önyargısız bir şekilde davranmayı, gerek işyerinde gerek toplum genelinde farklılıkları güçlendirmeyi, kadın istihdamı üzerindeki engellerin kaldırılması, zaman kullanımı ve iş yaşam dengesinin sağlanmasının önündeki psikolojik , sosyolojik ve toplumsal  engeller  irdelendi.

  • IMG-20181206-WA0045.jpg
  • IMG_9446.JPG
  • IMG_9444.JPG
  • IMG_9465.JPG