İhale İlanı (2018/595722 İKN.lu Tıbbi Cihaz Alım İşi'ne Ait)
14 Şubat 2019

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 2018/595722 İKN.lu Tıbbi Cihaz Alım İşi ihalesi yapılacaktır. İhale tarihi 03/01/2018 Çarşamba günü saat 10:30 olup; ihale metni aşağıdadır.
2018-595722 İKN.lu Tıbbi Cihaz Alım İşi'ne Aİt İhale İlan Metni.pdf