14 Kasım Dünya Diyabet Günü
15 Kasım 2018

Diyabet Her Aileyi İlgilendirir

Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler. Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1‘i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhiste hayati öneme sahiptir.

Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.

2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır.

Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

 • Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

 • Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

 • Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

 • Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

 • Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Amaç 2.a. ‘Sağlıklı ve diyabet riski taşıyan bireylerin diyabetin önlenmesi konusunda eğitilmesi vefarkındalığın arttırılması’ başlığı kapsamında;

 • Tüm sağlık kurumlarında sivil toplum kuruluşları ve sektörle işbirliği halinde diyabetli birey ve yakınlarına sürekli eğitimler düzenlenmektedir.

 • Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında https://beslenmehareket-saglik.gov.tr web sayfalarımız ve sosyal medya aktif olarak kullanılmaktadır.

 • Obezite, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Klinik Rehberleri ve Diyabetli Birey Kontrol Listeleri hazırlanmış, sağlık personeline basım ve dağıtımı tamamlanmıştır.

 • İlimiz Devlet Hastanesinde Diyabet Okulu açılması planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır.


Dr. Dursun KOÇ

Bartın İl Sağlık Müdürü

 • 46264215_1278187408990229_570979742673534976_n (1).jpg
 • 46125848_1278187472323556_7541705522278301696_n.jpg
 • 46142150_1278187485656888_5459381604809965568_n.jpg
 • 46223124_1278187515656885_1301361960972976128_n.jpg
 • 46115161_1277804869028483_2956062647935565824_o.jpg
 • 45997355_1278183285657308_153849791581782016_n.jpg
 • 46229793_1278183235657313_1922647654857179136_n.jpg
 • 46243576_1278183215657315_7329703161998868480_n.jpg
 • 46315089_1278183258990644_6362260077767819264_n.jpg
 • 46144289_1278187552323548_6742257691533508608_n.jpg
 • 46243621_1278187438990226_1272121381240176640_n (1).jpg
 • 46373922_1278187455656891_4311184117552119808_n.jpg