overlay

Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır

111 Kalem Dental Sarf ve Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

Tıbbi Sarf Malzemesi İlan Metni.docx