BAKKA İle İmzalar Atıldı.
30 Mayıs 2018


           Müdürlüğümüz kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı 3. Döneminde kabul edilen “ Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Düşük Bireylerle İletişimin Eğitimle Desteklenmesi” projemiz 23.05.2018 tarihinde imzalandı. Proje kapsamında 250 sağlık çalışanına sosyal medya okuryazarlığı, iş hayatında iletişim becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme ve karar verme, stresle basa çıkma, özel durumu olan hastalarla ve hasta yakınlarıyla; öfke yasayan, panik yasayan, tedaviyi reddeden, travma yasamış, yaslı hasta, engelli bireylerle stres yönetimi, çatışma yönetimi, öfke yönetimi konularında sertifikalı eğitim verilecektir.