overlay

Sürekli İşçi Kadrolarına Yönelik Başvuru Sonuçları Yayımlandı.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü

Maddeleri uyarınca 02.01.2018 ile 11.01.2018 tarihleri arasında yapılan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru işlemleri

İlgili komisyonumuzca değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Başvurulara yönelik itiraz süresi 21.02.2018 tarihinde başlayacak ve 23.02.2018 tarihinde sona erecektir. İtirazlar,

Bartın İl Sağlık Müdürlüğüne, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak yapılacaktır.

Başvuruların red veya kabul edilmesine yönelik tam liste için tıklayınız.

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.