25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
26 Kasım 2018

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü

            Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında 25 Kasım Gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma” ilan etmiştir. Gelecek nesli yetiştirecek olan kadınlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının tam bir iyilik halinde olması Müdürlüğümüzü yakından ilgilendirmektedir.

Kadına Yönelik Şiddet

            Kadınlara yönelik aile içi şiddet, temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali olup, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Kadına yönelik şiddet, kadınlarımızın sağlığını tehdit eden önemli hususlardan biridir. Şiddet denilince en sık görülen fiziksel şiddet anlaşılmaktadır. Ancak cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet türleri de hiç de azımsanmayacak boyutlarda yaşanmaktadır.

            Birleşmiş Milletler "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi"nde kadına yönelik şiddet, “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.

            Aile içi şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, madde bağımlılığına, beyin ve organ travmalarına, geçici ve kalıcı hastalıklara, kronik ağrıya,  düşüklere,  anne ölümlerine, intiharlara neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilir.Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sıkıntılı olma hali, yoğun korku, değişikliklerden kaygı duyma sık rastlanan belirtilerdir.

             İlimizde Müdürlüğümüze gönderilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formuna göre tespit edilen şiddet mağduru kadın sayısı 2014 yılında 95, 2015 yılında 118, 2016 yılında 96,   2017 yılında 156 ve 2018 yılı ilk on ayında 110 olarak tespit edilmiştir. Yıllar geçtikçe şiddet mağduru kadın sayısı artış göstermekte olup alınacak önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple Müdürlüğümüz bünyesinde görevlipersonellere Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı Projesi kapsamı başlığı altında 1) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 2) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, 3) Aile İçi Şiddetle İlgili Yasal Düzenlemeler, 4) Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Sunulan Hizmetler ve 5) Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayanlarla İletişim ve Görüşme konularında eğitim verilmiştir.

            Eğitim alan personelimiz ve aile hekimlerimiz tarafından tespit edilen şiddet mağdurları, tedavileri ve koruma altına alınabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir.  Ayrıca talep edildiği takdirde şiddet mağduru kadınlar içintıbbi yardım,psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,yönlendirme ve rehberlik gibi hizmetler müdürlüğümüz bünyesinde uzman meslek elemanları tarafından sunulmaktadır. Yönlendirmeleri yapılan şiddet mağduru kadın hakkında yapılan işlemler sonucunda Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programlar Biriminde görevli konusunda uzman çalışanlar tarafından aile hekimlerine bilgi verilmekte ve şiddet mağduru kadının takibi yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  ile işbirliği sağlanarak basılı ve görsel yayınlar temin edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüze ait Sağlıklı Yaşam Aracında açılan stantta vatandaşlara dağıtılmıştır.  Aynı gün  Bartınlı kadınların bağlarında, bahçelerinde yetiştirdikleri meyve sebzelerin satışını yaptıkları Galla Pazarı’nda (Kadınlar Pazarı) kadınlara balon ve broşür dağıtılmış olup konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Konuya ilişkin İl Müdürlüğümüz  ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında  işbirliği sağlanarak “Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Yarınlar” sloganıyla Galla Pazarı’nda (Kadınlar Pazarı) farkındalık etkinliği düzenlenmiştir. 23.11.2018 tarihinde yürüyüş etkinliği gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlayan  kurumların   il müdürleri tarafından konuyla ilgili “Basın Açıklamaları” yapılmıştır.

Sağlıklı Kadınlar, Şiddetsiz Yarınlar İçin…

                                                                                                                

                                                                                               Dr. Dursun KOÇ                 

                                                                                         Bartın İl Sağlık Müdürü

 • IMG_8956.JPG
 • IMG_8905.JPG
 • IMG_9038.JPG
 • IMG_9055.JPG
 • IMG_8869.JPG
 • IMG_8977.JPG
 • IMG_9040.JPG
 • IMG_8892.JPG
 • IMG_8887.JPG
 • IMG_8861.JPG
 • IMG_9011.JPG
 • IMG_9064.JPG
 • IMG_9068.JPG
 • IMG_9049.JPG
 • IMG_9062.JPG
 • IMG_9057.JPG
 • IMG_9034.JPG
 • IMG_9028.JPG
 • IMG_9023.JPG
 • IMG_9013.JPG
 • IMG_9012.JPG
 • IMG_8991.JPG
 • IMG_8972.JPG
 • IMG_8922.JPG
 • IMG_8916.JPG
 • IMG_8842.JPG