overlay

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28 No'lu Kararı

 

T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

KARAR NO         : 28                                    KARAR TARİHİ

SAYFA NO           : 1                                            08/05/2020

 

KARAR TUTANAĞI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 08/05/2020 Cuma günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

 

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 21.03.2020 tarih ve 7 nolu kararı ile vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında fiziksel temasın zaruri olması nedeniyle Covid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb işyerlerinin faaliyetleri geçici süre ile durdurulmuştu. Gelinen noktada, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca Bakanlık web sayfasında resmi olarak ilan edilecek rehberler ve ilgili Bakanlıkların genelgeleri ile belirlenen kurallara uymak şartı ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb işyerlerinin faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin kararın 11.05.2020 tarihi itibari ile kaldırılmasına, bu iş yerlerinin en erken 09:00 en geç 21:00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmelerine;

 

 1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 27.03.2020 tarih ve 12 nolu kararı ile vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı semt pazarları başta olmak üzere sosyete pazarı olarak bilinen yerler ile sergi alanları ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapılmasının geçici olarak durdurulmasına karar verilmişti. Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması açısından İl/İlçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazaryerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin 11.05.2020 tarihi itibariyle en erken 09:00 en geç 19:00 saatleri arasında satışının yapılmasına, pazaryerlerinde anılan malzemelerinin satışını yapacak pazarcı esnafı ile pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı ile pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere Bakanlık genelgelerindeki şartlar ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 27.03.2020 tarih ve 12 nolu kararı ile getirilen diğer şartlara uyulmasına;  

   

 2. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 28/03/2020 tarih ve 13 nolu kararı ile İlimize her ne şekilde olursa olsun diğer illerden gelen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyulması halinde on dört gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmişti. İlimize 3 gün (72 saat) süreli geçici izin belgesiyle diğer illerden gelen fakat süresi dolduğu halde ilimizden ayrılmayan vatandaşlara bu eylemlerinin karşılığında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari işlem yapılmasına ayrıca TCK’ nın 195. Maddesi gereğince adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine ve İl Sağlık Müdürlüğünce tayin ve takdir edilecek karantina işlemlerinin ikmali için karantina yurduna sevkine;

   

   

   

 3. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 21.03.2020 tarih ve 8 nolu kararı ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hiper tansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlar ile parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 inci maddeleri uyarınca; sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerin 10.05.2020 Pazar günü 11:00- 15:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına,

   

 4. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 03.04.2020 tarih ve 15 nolu kararı ile ilimizde yaşayan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 inci maddeleri uyarınca; sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11:00 – 15:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına,

   

 5. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 13.04.2020 tarih ve 18 nolu kararı ile İlimizdeki tüm bakkal ve tekel bayilerinin en erken saat 08:00’ da açılıp en geç saat 22:00’ da kapanacak şekilde hizmet vermesine karar verilmişti. Ramazan ayı münasebetiyle iftar vakitleri de dikkate alınarak vatandaşlarımız arasında sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak maksadı ile ilimizdeki tüm bakkal ve tekel bayilerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren en geç saat 23:00’ a kadar hizmet vermelerine,

   

 6. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına,

   

 7. Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.