İl Tüberküloz Kurulu Toplantısı Yapıldı
30 Ocak 2020

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE “İL TÜBERKÜLOZ KURULU”  TOPLANTISI YAPILDI
28.01.2020 Günü saat:14:00’da İl Sağlık Müdürlüğü EDES toplantı salonunda  “İl Tüberküloz Kurulu” toplantısı yapıldı. Her yıl Ocak ayında yapılan toplantıda İl Tüberküloz Koordinatörü  Dr. İsmet KAVAKLI tarafından sunum yapıldı. Sunumda kurul üyelerine;  Dünyada, Ülkemizde ve ilimiz Bartın’ daki Tüberküloz verileri hakkında bilgilendirme yapılarak hastalıktan korunma ve bulaşma riskini azaltmak için yapılması gerekenler anlatıldı. Tüberküloz ile mücadele tüm kamu ve  özel sağlık kuruluşları ile  işbirliği içerisinde gerçekleştirilirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde gereken desteğin verileceği belirtildi. 2019 yılı içerisinde Tüberküloz  eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında  290 İlköğretim öğrencisine eğitim verilerek afiş ve broşür dağıtıldığı, geçmişte Tüberkülozgeçiren kişilerin aile ve yakınlarının temas durumlarının  yeniden değerlendirilmesi amacıyla taramalarınınyapıldığı, mevcut hastaların takip ve tedavileri aile hekimlikleri ve diğer ilgili paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde aksatılmadan yapılmakta olduğu kurul üyelerine aktarılmıştır. 
2020 yılında ise, İlimizde Tüberküloz hastalarının takip ve tedavilerinin düzenli olarak yapılmasına, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilerek, farkındalığın artırılmasına yönelik resmi ve özel tüm sağlık kuruluşları ile kurulda yer alan diğer paydaş kurumların çalışmalarına devam edileceği vurgulanmıştır.
  • DSC_8826.JPG
  • DSC_8832.JPG
  • DSC_8839.JPG