overlay

73.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

                                                                                                      73. VEREM SAVAŞI EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI

                                                                                                                               05-11 Ocak 2020

 

        Verem ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla 05-11 Ocak 2020 tarihleri arasında “73.Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası” kapsamında okullarda eğitimler düzenlenmiş, genç nüfusun farkındalık kazanması amacıyla afiş-broşür dağıtımı yapılmıştır.

        Verem Nedir?

        Soluduğumuz hava ile akciğerlere giren Verem (Tüberküloz) basilinin (mikrobunun) yol açtığı, asıl olarak akciğerlerde yerleşen, fakat kan ve lenf yoluyla tüm vücuda dağılabilen mikrobik, bulaşıcı, süreğen bir hastalıktır. Tüberküloz (Tbc) dediğimiz Verem hastalığı, insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır.1882 tarihinde Robert KOCH’un tüberküloz basilini bulmasıyla önem kazanmıştır.1950’li yıllarda ülkemizde tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırayı alan tüberküloz bugün 10’cu sırada yerini korumaktadır.

        Dünyada bir tek etkene bağlı, tedavisi olmasına rağmen en çok ölüme yol açan hastalıktır.

        Nasıl Bulaşır?

        Hastalığı yalnızca aktif  tüberküloz bulunan kişiler bulaştırabilir. Akciğer dışı organ tüberkülozu olanlar, 15 gündür tedavi alıyor olanlar pratik olarak bulaştırıcı değildir.
        Hastalık damlacık yoluyla bulaşır. Hastanın hapşırma öksürmesi sonucu havaya yayılan basiller kapalı bir ortamda uzun süre aynı havayı soluyan sağlam kişilerce alınır.
        Ancak mikrobu soluyan kişilerin az bir kısmında hastalık gelişir. Hastalık solunan mikrobun sayısına, hastalık yapma gücüne, kişinin direncine, bağışıklık sisteminin kuvvetine göre farklılık gösterir. Hastalık tabak, bardak veya diğer nesnelerle  bulaşmaz.
       
Kimler Risk Altında?

        Hasta kişiyle aynı evde yaşamış veya uzun süreli temasta bulunmuş olanlar. Hastalığın yaygın olduğu ülkelere gidenler. Bağışıklık sistemini zayıflatan kanser, AIDS gibi hastalıklara yakalananlar, toplu yaşanan yurt, hastane, cezaevi gibi yerlerde kalanlar, beslenmesi bozuk, kötü yaşam koşullarına sahip kişiler, alkol ve madde bağımlıları risk altında olan kişilerdir.

        Belirtileri, Tanısı Nedir?

        Üç haftayı geçen inatçı öksürük, belli bir neden olmaksızın kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi alışılmışın üzerinde yorgunluk, sağlıksız hissetme, öksürükle birlikte kan gelmesi gibi belirtiler görülür.

        Kişinin tüberküloz olduğu özellikle balgam olmak üzere; idrar, mide sıvısı, BOS, plevra, periton sıvısı gibi diğer vücut sıvılarında mikrobun gösterilmesiyle söylenebilir. Alınan doku biyopsilerinde tüberküloza özgü değişikliklerin izlenmesiyle de tanı konabilir.

        Aktif hastalığı olanlarla yakın temasta bulunanlar, birlikte yaşayanlara PPD Testi yapılır. PPD Testi, Tbc basilini alıp almadığımızı gösterir, ancak hastalığı göstermez. Testin (+) çıkması, hastalık yönünden araştırmayı gerektirir.

        Tedavisi Nasıl Olur?

       Günümüzde hastalık tedavi edilebilir hale gelmiştir. Ancak günlük uygulamalarda tedavinin uzun ve çok ilaçla yapılıyor olması hasta uyumunu güçleştirmektedir. Tedavi standart olarak  6 aydır. Ancak hastanın durumuna göre 9,12 hatta 24 aya  kadar uzatılabilir. Düzensiz ya da eksik yapılan tedavi ilaç direncine yol açarak, hastalığın tedavisini güçleştirir.

       Ülkemizde Toplum Sağlığı Merkezi Verem Birimleri’nde ücretsiz olarak hastalığın tetkik ve tedavisi yapılmaktadır.

       BCG Aşısı Hastalıktan Korur mu?

       BCG aşısı, çocuklarda kanla yayılan ve beyin zarını tutan (menenjit) tüberküloz gibi ciddi hastalıkları önler. Ancak erişkinlerde hastalık için koruyucu değildir. Doğumdan sonra 2.ayını bitiren bebeklere yapılmaktadır.

       Tüberküloz Hastalığından Nasıl Korunabiliriz?

      Tüberküloz hastalığı dünyada ve ülkemizde ciddi bir Halk Sağlığı sorunudur. Her ne kadar artık  eskisi gibi ciddi bir ölüm nedeni olmasa da hastalık kontrolü çabalarının azaldığı ülkelerde, özellikle AIDS hastalığının da yaygınlaşmasıyla görülme sıklığında artma gözlenmektedir. Korunma yöntemlerinin başında, hastaların erken tanısı, hızlı, etkin biçimde tedavisi ve hasta kişiden sağlam kişiye bulaşma yollarının engellenmesi gelir. Hastalığın, toplu taşıma araçlarını kullanmakla veya günlük işlerle uğraşırken bulaşma riski yok gibidir. Tüberkülozlu çocukların hastalığı yayma olasılığı çok düşüktür.

      İLİMİZDE BCG VEREM AŞISI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE VE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır
Afiş - broşür ve sunuların indirme bağlantısı .pdf

Verem Haftası Bilgi Notu .pdf


                                                                                                                           BARTIN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ