overlay

Bağışıklama Çalışmaları Eğitimleri Yapıldı

                   BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI EĞİTİMLERİ YAPILDI

           Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar, Aşı ve Tüberküloz Kontrol Programları Birimi tarafından 10.11.12 Aralık 2019 tarihlerinde Şehit Cem KANBUR Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı ile İlimizde görevli tüm Aile Hekimlerimize ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerimize, İlimizin %99.2 olan başarılı bağışıklama oranı ile bebek, çocuk ve risk grubunda bulunan yetişkinlerimizin aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkların ve ölümlerin önlenebilmesi amacıyla İlimizin süregelen yüksek bağışıklama seviyesinin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilebilmesi amacıyla, Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz.Dr.Ali Rıza KARAKOYUN tarafından “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” “Aşı Güvenliği ve Etkinliği” konularında, Müdürlüğümüz personeli İlimiz Soğuk Zincir Sorumlusu Sağlık Memuru Erkan BOZKURT tarafından da “Aşı ve Antiserum Soğuk Zincir ve Stok Takip Sistemi” hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır

  • DSC_6261.JPG
  • DSC_6274.JPG
  • DSC_6375.JPG
  • DSC_6391.JPG
  • DSC_6393.JPG
  • DSC_6443.JPG
  • DSC_6474.JPG
  • DSC_6485.JPG