overlay

İlimizde Bebek,Çocuk,Ergen Protokolü Eğitimlerine Devam Ediliyor

İLİMİZDE; BEBEK, ÇOCUK, ERGEN PROTOKOLÜ EĞİTİMLERİNE

 DEVAM EDİLİYOR

 

            Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadır. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bugün çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca ölümleri önlemekten çıkıp, giderek sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları da önlemek ve gidermek olmaktadır. Doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca geçen sürede sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunumunda aynı ölçütlere uyulması bebek ve çocuk ölümlerini önlemenin yanı sıra bebeklerin sağlıklı gelişmelerini sağlamada ve sağlıklı bir toplum yapılanmasında oldukça önemlidir. Ülkemizde çocuklara yönelik yürütülen birçok koruyucu ve geliştirici etkinlik,  temel amacı zaten koruyucu sağlık hizmetleri olan 1. Basamak kurumlarda uygulanmaktadır.

            Bu amaçla Bartın Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından 10-11-12 Aralık 2019 tarihlerinde ilimizde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yönelik ”Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.  Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru BAYCIK GÜRBÜZEROL’un eğitimci olarak yer aldığı eğitimler devam etmekte olup 23-24-25 Aralık 2019 tarihlerinde de aile sağlığı çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecektir.


  • DSC_6144.JPG
  • DSC_6154.JPG
  • DSC_6163.JPG